روسیه : بازی Pokemon GO از طرف سازمان سیا برای جاسوسی از شما طراحی شده است

روسیه : بازی Pokemon GO از طرف سازمان سیا برای جاسوسی از شما طراحی شده است

میلیون ها بازی کننده هر روزه بیرون از خانه ها و در خیابان مشغول انجام بازی Pokemon GO هستند. اما در روسیه اگر شما این بازی را در کلیسا و یا نقاط مرزی انجام دهید به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم می شوید، همچنین... ادامه ...