آموزشی مختصری حمله با دراگون در بازی Clash of Clans

آموزشی مختصری حمله با دراگون در بازی Clash of Clans

شما از این به بعد میتوانید آموزشی مختصری حمله با دراگون در بازی Clash of Clans مرتبط با بخش عمومی آندروید را در بخش سایت آموزشی موبایلستان بخوانید. حمله با Dragon همیشه با RageSpell اسپل سرعتی  انجام می شود و در بیشتر مواقع، افراد در کلن وار از این نوع حمله استفاده می ... ادامه ...