با وجود کاهش ۸۰ درصدی تعداد کاربران بازی Pokemon Go، این بازی همچنان بیشترین درآمد را از خرید‌های درون برنامه‌ای دارد

با وجود کاهش ۸۰ درصدی تعداد کاربران بازی Pokemon Go، این بازی همچنان بیشترین درآمد را از خرید‌های درون برنامه‌ای دارد

در حالی که نزدیک به دو ماه از انتشار بازی Pokemon Go می‌گذرد، این بازی همچنان بیشترین خرید‌های درون برنامه‌ای را داشته‌ است و این…