فروشگاه مجازی اپل باهوش شد !

فروشگاه مجازی اپل باهوش شد !

فروشگاه مجازی اپل موسوم به اپل استور از این به بعد برای پیشنهاد خرید به کاربران خود سوابق کاربری آنها را بررسی کرده و بر این مبنا پیشنهاداتی را به کاربران ارائه می‌کند. به نقل از تک کرانچ، تغییر یاد ... ادامه ...