باورهای رایج و قدیمی درباره‌ی باتری‌ها که دیگر صحت ندارد

باورهای رایج و قدیمی درباره‌ی باتری‌ها که دیگر صحت ندارد

اهالی دنیای فناوری مدت‌ها است چشم‌به‌راه تحولی در زمینه‌ی باتری‌ها نشسته‌اند چراکه علی‌رغم سر و صداهای زیاد، در عمل شاهد تغییر خاصی نیستیم. اما از این بدتر اطلاعات کاربران در این‌باره است که گویی قصدی برای ر... ادامه ...