بخش Stories اینستاگرام از مرز ۱۰۰ میلیون کاربر فعال ماهیانه گذشت

بخش Stories اینستاگرام از مرز ۱۰۰ میلیون کاربر فعال ماهیانه گذشت

دو ماه پیش اینستاگرام ویژگی جدیدی را به سرویس خود اضافه کرد که Stories یا داستان‌ها نام گرفت. حال این بخش از مرز ۱۰۰ میلیون کاربر فعال ماهیانه عبور کرده است. کاربران قسمت Stories اینستاگرام قریب به دو س... ادامه ...