دون‌جین کو به عنوان رئیس جدید بخش موبایل سامسونگ منصوب شد

دون‌جین کو به عنوان رئیس جدید بخش موبایل سامسونگ منصوب شد

کمپانی سامسونگ رسما مدیر عامل با سابقه سامسونگ الکترونیکس و رئیس بخش موبایل این شرکت یعنی آقای جی‌کی شین ( JK Shin ) را بازنشسته کرد و دون‌جین کو ( Dongjin Koh ) ریاست این بخش را به دست گرفت.دون‌جین کو پ... ادامه ...