اختراعی برای جلوگیری از شکستن نمایشگر آیفون در زمان برخورد به زمین

اختراعی برای جلوگیری از شکستن نمایشگر آیفون در زمان برخورد به زمین

علیرغم تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از آسیب دیدن آیفون در زمان برخورد به زمین، کاربران این گوشی از شکسته شدن شیشه آن در صورت سقوط ناگهانی خبر می‌دهند. اما به نظر می رسد سرانجام راه حلی برای این مشکل... ادامه ...