سرعت و بُرد بلوتوث در سال ۲۰۱۶ چند برابر افزایش می‌یابد

سرعت و بُرد بلوتوث در سال ۲۰۱۶ چند برابر افزایش می‌یابد

همزمان با رشد و توسعه‌ی فناوری اینترنت اشیاء، بلوتوث هم برای داشتن سهم هر چه بیشتر از حوزه‌ی ارتباطات اشیای هوشمند توسعه می‌یابد. به تازگی خبرهایی در مورد توسعه‌ی قابلیت‌های جدید بلوتوث در سال ۲۰۱۶ منتشر شده اس... ادامه ...