واتس اپ در برزیل فیلتر شد ! کاربرهای واتس اپ به تلگرام کوچ کردند

واتس اپ در برزیل فیلتر شد ! کاربرهای واتس اپ به تلگرام کوچ کردند

نرم افزار پیام رسان واتس اپ، به حکم دادگاه به مدت ۴۸ ساعت در کشور برزیل مسدود شد. ادعا شده است که این سرویس پیام رسانی به علت خدمت های ضد قوانین و تضعیف نقش شرکت های مخابراتی کشور بسته شده است.   یکی از نت... ادامه ...