تعداد کاربران استفاده کنندگان از قابلیت Stories اینستاگرام رکوردار شد

تعداد کاربران استفاده کنندگان از قابلیت Stories اینستاگرام رکوردار شد

تعداد کاربران استفاده کنندگان از قابلیت Stories اینستاگرام رکوردار شد برنامه ی اینستاگرام  اعلام کرد که استوریز، قابلیتی که آن را  از برنامه اسنپ چت کپی برداری کرده در حال حاضر به طور روزانه بیش از ۲۰۰... ادامه ...