موتوشاب، موتور برنامه ساز شبکه های اجتماعی، راه اندازی شد

موتوشاب، موتور برنامه ساز شبکه های اجتماعی، راه اندازی شد

این پروژه محصول همکاری سازمان فناوری اطلاعات، دانشگاه شریف و انجمن کامپیوتر ایران است. موتوشاب ابزار برنامه سازی منبع باز است که به تولیدکنندگان شبکه های اجتماعی بومی اجازه می دهد نسبت به راه اندازی این شبک... ادامه ...

251