سامسونگ گلکسی اس ۵ بروزرسانی امنیتی جدید دزیافت خواهد کرد

سامسونگ گلکسی اس ۵ بروزرسانی امنیتی جدید دزیافت خواهد کرد

سامسونگ گلکسی اس ۵ بروزرسانی امنیتی جدید دزیافت خواهد کرد سامسونگ بروزرسانی امنیتی جدید گوشی های گلکسی اس ۵ را آغاز کرده است در این بروزرسانی پس از رسیدن به عنوان نسخه سیستم عامل G900FXXS1CQB5 در حجم ح... ادامه ...