گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج روی شبکه ی اسپرینت و نوت ۵ و اس ۶ اج پلاس روی شبکه ورایزون آپدیت اندروید نوقا دریافت کردند

گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج روی شبکه ی اسپرینت و نوت ۵ و اس ۶ اج پلاس روی شبکه ورایزون آپدیت اندروید نوقا دریافت کردند

گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج روی شبکه ی اسپرینت و نوت ۵ و اس ۶ اج پلاس روی شبکه ورایزون آپدیت اندروید نوقا دریافت کردند خبر خوب این است که اگر شما از شرکت داده ارتباطی اسپرینت دستگاه گلکسی اس ۶ و اس ۶ اج خریداری... ادامه ...