اعلام زمان برگزاری استارتاپ ویکند بوشهر

اعلام زمان برگزاری استارتاپ ویکند بوشهر

دومین استارتاپ ویکند بوشهر با همکاری مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر از روز چهارشنبه ۴ آذر ماه لغایت جمعه ۶ اذر در یک دوره ۵۴ ساعته در دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد. استارتاپ ویکند یک رویداد... ادامه ...