۱۵ روز زندان برای کار کردن با گوشی هنگام راه رفتن !!!

۱۵ روز زندان برای کار کردن با گوشی هنگام راه رفتن !!!

لایحه ای در قوه ی قانون گذاری ایالت نیو جرسی آمریکا مطرح شده که در صورت تصویب هر فردی که در هنگام راه رفتن از گوشی تلفن و یا هر وسیله ی الکترونیکی همراه(مگر در صورت استفاده از هندزفری) دیگری استفاده نمای... ادامه ...