مدیرعامل تلگرام می گوید ما فیلترینگ را قبول نمی‌کنیم !!!

مدیرعامل تلگرام می گوید ما فیلترینگ را قبول نمی‌کنیم !!!

چند روز پیش رسانه های ایران به نقل از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات گزارش دادند که تلگرام قبول کرده که هر کانالی را که ایران گزارش دهد، مسدود کند که البته این خبر از سوی وزیر ارتباطات و افراد داخلی در ایر... ادامه ...