ژاپن پخش سراسری با فرمت ۸K را برای المپیک ریو تدارک دیده !!!

ژاپن پخش سراسری با فرمت ۸K را برای المپیک ریو تدارک دیده !!!

ژاپن روز دوشنبه برای اولین بار در طول تاریخ پخش سراسری با کیفیت ۸K را آغاز کرد در حالی که فقط ۵ روز تا المپیک مانده بود. فرمت ۸K به رزولوشنی با دقت تصویر ۷۶۸۰*۴۳۲۰ گفته میشود.این دقت تصویر ۱۶ برابر دقت تص... ادامه ...

154