گوگل برای کمک به رشد استارتاپ های موبایل، طرحی به نام Accelerator را کلید زده است

گوگل برای کمک به رشد استارتاپ های موبایل، طرحی به نام Accelerator را کلید زده است

گوگل سرویس های متعددی را در اختیار توسعه دهندگان و استارتاپ ها قرار می دهد تا به آنها کمک کند که شرکت خود را توسعه دهند در ادامه با آی تی ورا همراه شوید گوگل سرویس های متعددی را در اختیار توسعه دهندگان و ... ادامه ...