برگزاری مسابقه استعدادیابی در ایران

برگزاری مسابقه استعدادیابی در ایران

مسابقات استعدادیابی چند سالی است که با هدف کشف استعداد کسانی که تصور می کنند استعداد خاصی دارند در سراسر دنیا برگزار می شود. در همه کشورها این مسابقات با شور و هیجان خاصی برگزار می شود و هر کشور این مسابقات را ت... ادامه ...