به تازگی رندر جدید گوشی اوپو R11 به بیرون درز کرد

به تازگی رندر جدید گوشی اوپو R11 به بیرون درز کرد

رندر جدید گوشی اوپو R11 به بیرون درز کرد به تازگی تصویر جدیدی از این دستگاه به بیرون درز کرده و با وجود این که این تصویر آن چنان واضح نیست ، اما می توانید در آن این گوشی را در سه رنگ مشاهده کنید. به غ... ادامه ...