اسمارتفون هوآوی میت ۹ در دو رنگ جدید به بازار عرضه خواهد شد

اسمارتفون هوآوی میت ۹ در دو رنگ جدید به بازار عرضه خواهد شد

اسمارتفون هوآوی میت ۹ در دو رنگ جدید به بازار عرضه خواهد شد اسمارتفون هوآوی میت ۹ در دو رنگ جدید به بازار عرضه خواهد شد شرکت هوآوی دو عنوان جدید به گزینه های رنگ گوشی هوآوی میت ۹ اضافه کرده است. این رنگ های ج... ادامه ...