ردمی نوت ۴ در رنگ های آبی،سیاه و سفید هم اکنون خارج از بازار چین در دسترس است.

ردمی نوت ۴ در رنگ های آبی،سیاه و سفید هم اکنون خارج از بازار چین در دسترس است.

اواخر ماه گذشته، شرکت شیاومی اعلام کرد دو رنگ جدید برای گوشی های هوشمند ردمی نوت ۴ خود یعنی رنگ های سیاه و سفید و آبی معرفی کرد که تا به حال این رنگ ها در بازار چین فقط وجود داشت اما حال این وضعیت تغ... ادامه ...