روش نوین و سریع شارژ گوشی های همراه با لیزر مادون قرمز

روش نوین و سریع شارژ گوشی های همراه با لیزر مادون قرمز

بخاطر نیاز شدیدی که بعد از ورود و همه گیر شدن گوشی های هوشمند به منابع تامین انرژی این دستگاه ها حس شد، تکنولوژی های مربوط به آن روز به روز و با سرعتی قابل قبول در حال پیشرفت هستند.اغلب کاربران قدیمی گ... ادامه ...