خلاصه کنفرانس ۱۸ شهریور اپل، رونمایی از iPhone 6s در یک نگاه

خلاصه کنفرانس ۱۸ شهریور اپل، رونمایی از iPhone 6s در یک نگاه

طبق روال هر ساله باز هم یک روز بزرگ برای معرفی محصولاتی بزرگ فرار سید ، روزی که خیلی از ماها روز شماری اون رو می کردیم و اما اپل در این روز چه چیزهایی برای ما داشت؟ با ما همراه باشید تا تمامی موارد ر... ادامه ...