مایکروسافت یک دیتاسنتر شناور روی آب ساخت

مایکروسافت یک دیتاسنتر شناور روی آب ساخت

ما امروزه با توجه به ابری شدن بیشتر اطلاعات و حتی قرار گیری نرم افزار ها و بازی ها و الخصوص فیلم ها و عکس ها بر روی فضای Cloud نیاز بیشتری به دیتاسنتر های جدید در اقسا نقاط جدید می کنیم. از طرفی خنک نگه ... ادامه ...