احتمال افزایش قیمت گوشی در اینده ای نزدیک با اجرای طرح ریجسترینگ

احتمال افزایش قیمت گوشی در اینده ای نزدیک با اجرای طرح ریجسترینگ

    این روزها بحث های فراوانی پیرامون اجرای طرح رجیستری به منظور مبارزه با قاچاق تلفن های همراه شنیده میشود و در این خصوص بسیاری کنجکاو هستند تا پیش از اجرای نهایی آن عواقب از عواقب اجرای این ... ادامه ...