چرا صدای یک زن پشت سیری اپل قرار دارد؟

چرا صدای یک زن پشت سیری اپل قرار دارد؟

اگر شما از دستیار صوتی سیری اپل استفاده کرده باشید، حتما متوجه شده‌اید که سیری اپل یک خانم است؛ حتی هنگامی‌که از دستیار صوتی گوگل‌مپ برای مکان‌یابی استفاده می‌کنید، یک شخصیت مونث راه درست را به شما نش... ادامه ...