ساعت های هوشمند پولار M600 بروزرسانی اندروید Wear 2.0 دریافت خواهد کرد

ساعت های هوشمند پولار M600 بروزرسانی اندروید Wear 2.0 دریافت خواهد کرد

ساعت های هوشمند پولار M600 بروزرسانی اندروید Wear 2.0 دریافت خواهد کرد بروزرسانی اندروید Wear 2.0 برای ساعت های هوشمند پولار M600  در حساب کاربری رسمی توییتر این شرکت اعلام شده است. در این توییت همچن... ادامه ...