محصولاتی که اپل در محل گردهمایی استیو جابز رونمایی خواهد کرد

محصولاتی که اپل در محل گردهمایی استیو جابز رونمایی خواهد کرد

سالن گردهمایی استیو جابز از طراحی های خاصی برخوردار است و امسال نیز به دلیل اهمیت رونمایی اپل در این سالن، تمامی توجهات معطوف آن شده است. جالب اینجاست که اپل تها از یک محصول رونمایی نخواهد کرد و چند محصو... ادامه ...