نگاهی به دستاوردهای سامسونگ در سال ۹۴

نگاهی به دستاوردهای سامسونگ در سال ۹۴

نگاهی به دستاوردهای سامسونگ در سالی که گذشت یک سال سفر جادویی با فناوری‌های جدید یک سال دیگر هم گذشت. سالی که برای سامسونگ با دستاوردها، نوآوری‌ها و چالش‌های جدیدی همراه بود. مطلب پیش‌رو، نگاهی گذرا است به ... ادامه ...