راه اندازی مرکز اختصاصی ارتباط با مشتریان ایرانسل برای زائران اربعین

راه اندازی مرکز اختصاصی ارتباط با مشتریان ایرانسل برای زائران اربعین

ایرانسل برای زائران اربعین مرکز اختصاصی ارتباط با مشتریان راه‌اندازی کرد   ایرانسل از راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان اختصاصی زائران اربعین حسینی (ع)…