اپل : اپل واچ خود را بصورت سفارسی تهیه و خرید کنید !

اپل : اپل واچ خود را بصورت سفارسی تهیه و خرید کنید !

پیش از این سایت اپل تنها به شما اجازه می‌داد طرح‌های از پیش آماده‌ی اپل واچ را مشاهده کنید و اگر شما می‌خواستید یک بند متفاوت را با مدلی دیگراز ساعت هوشمند اپل ترکیب کنید، این ترکیب ناچارا باید در ذهن شما... ادامه ...