تقسیم سود ۷هزار ریالی برای هر سهم همراه اول تصویب شد

تقسیم سود ۷هزار ریالی برای هر سهم همراه اول تصویب شد

در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد؛ تقسیم سود ۷ هزار ریالی برای هر سهم همراه اول     در هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول، سود تقسیمی برای هر سهم ۷هزار ریال اعلام شد. به گزارش اداره کل ارتب... ادامه ...