سامسونگ تضمین می کند که تلویزیون های Quantum Dot این کمپانی با مشکل سوختگی تصویر مواجه نمی شوند

سامسونگ تضمین می کند که تلویزیون های Quantum Dot این کمپانی با مشکل سوختگی تصویر مواجه نمی شوند

سوختگی تصویر یا Burn-in مشکلی است که می تواند برای تلویزیون ها رخ بدهد و متاسفانه گاهی هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد و دستگاه قابل تعمیر نخواهد بود و باید یک تلویزیون جدید خریداری کرد! در سوختگی تصویر یا... ادامه ...