سونی اکسپریا X Concept جدید با ساپورت LDAC و قابلیت استفاده از آن حتی با دستکش

سونی اکسپریا X Concept جدید با ساپورت LDAC و قابلیت استفاده از آن حتی با دستکش

سونی اکسپریا X Concept جدید با ساپورت LDAC و قابلیت استفاده از آن حتی با دستکش شرکت ژاپنی سونی ماه گذشته بروزرسانی اندرویدی جدید گوشی های اکسپریا X Concept  را به انجام رسانید. پس از رسیدن به عنوان شماره ساخت ۳۸٫... ادامه ...