کوتاهی تولید کنندگان تلفن های هوشمند در بخش امنیت

کوتاهی تولید کنندگان تلفن های هوشمند در بخش امنیت

تلفن های هوشمند جدید امروزه حریم خصوصی ما را در معرض خطر قرار داده اند و این در حالی است که تولید کنندگان این محصولات پا به پای افزایش تکنولوژی های خود در این بخش کوتاهی و کم کاری کرده اند و امنیت را برای کاربر... ادامه ...