برای آوای انتظار سیروان خسروی مجوز ارائه شده است

برای آوای انتظار سیروان خسروی مجوز ارائه شده است

برای آوای انتظار سیروان خسروی مجوز ارائه شده است     اپراتور اول اعلام کرد آهنگ سیروان خسروی را یک شرکت تولید کننده محتوا، با ارائه مجوز در لیست آوای انتظار قرار داده است. اداره کل ارتباطات شرکت ... ادامه ...