از اندروید O چه میدانید؟

از اندروید O چه میدانید؟

گوگل همواره سعی کرده است که در هر نسخه از اندرویدی که ارائه می دهد تغییرات به خوبی مشاهده شوند. این تغییرات جدید را نیز در اندروید O خواهیم دید. در Google I/O پکیج Vitals معرفی شد که به اجرای بهتر اپلی... ادامه ...