سرویس Cyanongen در ۳۱ دسامبر مسدود می شود

سرویس Cyanongen در ۳۱ دسامبر مسدود می شود

Cyanongen ،شرکتی که پشت سر سیستم عاملی به همین نام می باشددر پایان سال میلادی جاری مسدود خواهد شد،دقیقا در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی.به عنوان قسمتی از این پروسه،تمامی سرویس های مربوط به Cyanongen مسدود ... ادامه ...