سیستم پرداخت سامسونگ در سوئد راه اندازی شد

سیستم پرداخت سامسونگ در سوئد راه اندازی شد

خیلی زودتر از آن چه که ما انتظارش را داشتیم سامسونگ پرداخت سامسونگ در سوئد را راه اندازی کرد. برای استفاده از این خدمات، شما نیاز به یک دستگاه سازگار طراحی شده برای بازار شمال اروپا، یک اشتراک سامسونگ، یک... ادامه ...