بازگشت به سال صفر با افشاگری جدید ویکی‌لیکز علیه سازمان سی‌آی‌ای

بازگشت به سال صفر با افشاگری جدید ویکی‌لیکز علیه سازمان سی‌آی‌ای

بازگشت به سال صفر با افشاگری جدید ویکی‌لیکز علیه سازمان سی‌آی‌ای به‌تازگی ویکی‌لیکز اطلاعات جدیدی را منتشر کرده است که بر اساس آن‌ها به نظر می‌رسد که امنیت سایبری تنها یک شوخی بزرگ است و تقریبا هر دستگا... ادامه ...