استارتاپ ویکند «نورو ویکند»: همفکری برای کارآفرینی متخصصان عصب‌شناسی

استارتاپ ویکند «نورو ویکند»: همفکری برای کارآفرینی متخصصان عصب‌شناسی

با همکاری سامسونگ، نخستین استارتاپ ویکند «نورو ویکند» برگزار می‌شود همفکری برای کارآفرینی متخصصان عصب‌شناسی   یکی از چالش‌های دانش عصب‌شناسی (نوروساینس) در ایران، این…