ال‌جی؛ فرمانروای بازار نمایشگر ساعت هوشمند

ال‌جی؛ فرمانروای بازار نمایشگر ساعت هوشمند

اگر ساعت هوشمند دارید، حتماً به خوبی درک می‌کنید که چقدر نمایشگر در تجربه شما از این دستگاه نقش حیاتی دارد. در چنین نمایشگر کوچکی، تعامل اهمیت بالایی در تجربه نهایی دارد اما از ساعتی به ساعت دیگر این امر متفا... ادامه ...