گوگل قدرتمندترین تجزیه گر لغات خود را، منبع باز نمود

گوگل قدرتمندترین تجزیه گر لغات خود را، منبع باز نمود

روز هایی که ما از طریق انگشتانمان با کامپیوتر در ارتباط بودیم، در حال به سر آمدن هستند. گوگل پنجشنبه اعلام کرد که این شرکت قصد دارد چارچوب شبکه ی عصبی تجزیه گر زبان خود، یعنی SyntaxNet را به عنوان ی... ادامه ...