ماجرای اپل و بازار دیوانه‌وار همراه‌های هوشمند

ماجرای اپل و بازار دیوانه‌وار همراه‌های هوشمند

ماجرای اپل و بازار دیوانه‌وار همراه‌های هوشمند تلفن‌های همراه هوشمند بخش مهمی از زندگی روزمره ما را به خود اختصاص داده‌اند و به‌سادگی نمی‌توان انتظار داشت که فردی بتواند یک روز را بدون استفاده از این فناوری سپر... ادامه ...