چینی ها قصد برقراری ارتباط کوانتومی امن از طریق ماهواره را دارند

چینی ها قصد برقراری ارتباط کوانتومی امن از طریق ماهواره را دارند

فضاپیمای ۶۰۰ کیلویی QUESS کرافت چیزی را به فضا پرتاب خواهد کرد که اولین تجربه ی آزمایشات کوانتومی در فضا را رقم خواهد زد. یک نوع پردازنده ی کریستالی دسته ای از فوتون های مرکب را تولید خواهد کرد و به آزمایشگا... ادامه ...