ساخت لیوانی که از طریق گرمای مایعات می‌تواند گوشی‌ها را شارژ کند

ساخت لیوانی که از طریق گرمای مایعات می‌تواند گوشی‌ها را شارژ کند

تا کنون بشر توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف و محدودیت‌های زیادی را کنار بزند. اما هنوز مسئله‌ی باتری دستگاه‌های هوشمند، یکی از مواردیست که کسی به نتیجه‌ی مشخص و کارآمدی نرسیده و همچنان نیز تمام محققین در تلا... ادامه ...