کوالکام به دنبال ممنوع کردن واردات آیفون به خاک ایالات متحده است

کوالکام به دنبال ممنوع کردن واردات آیفون به خاک ایالات متحده است

کوالکام به دنبال ممنوع کردن واردات آیفون به خاک ایالات متحده است آنطور که معلوم است اختلافات میان شرکت اپل و کوالکام به نقاط حساسی رسیده و به گزارش خبرگزاری Bloomberg، کوالکام به دنبال ممنوع کردن واردات موبایل ه... ادامه ...