سامسونگ سال تحصیلی را از محک شروع کرد

سامسونگ سال تحصیلی را از محک شروع کرد

سامسونگ سال تحصیلی را از محک شروع کرد قهرمانان کوچک با کوله‌های رنگی     شرکت سامسونگ برای ماه مهر و بازگشت کودکان به مدارس برنامه‌‌های ویژه‌ای تدارک دیده است. قدم آغازین این برنامه‌ها در روز ... ادامه ...